PRIVACYVERKLARING

 

Tijdens uw bezoek aan onze homepage en bij het winkelen in onze online-shop voor leveranciers worden er persoonsgegevens opgeslagen. Wij vinden het belangrijk dat deze gegevens worden beschermd. Dit gebeurt volgens de wettelijke voorschriften. Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en in hoeverre ze worden beschermd, wordt hieronder uitgelegd.

 

Verantwoordelijke:

ERIMA GmbH

Carl-Zeiss-Straße 10

D-72793 Pfullingen

 

Vertegenwoordigingsbevoegde:

Wolfram Mannherz

 

Welke informatie verzamelt ERIMA?

1. Informatie die u ons vrijwillig verstrekt

Bij bestelling van een catalogus zullen wij u vragen om uw naam, adres en e-mailadres. Wij slaan deze informatie op in ons eigen netwerk, dat door middel van firewalls is beschermd tegen toegang van buiten af. Uw gegevens kunnen alleen worden bekeken door geautoriseerde medewerkers van ERIMA. Wij gebruiken deze uitsluitend voor het aanmaken en bewerken van uw bestelling, om u met uw aanvragen te helpen en in het kader van onze wettelijke verplichtingen of rechtsverdediging.

 

2. Informatie die u ons verstrekt, wanneer u een nieuwsbrief bestelt

U ontvang alleen een nieuwsbrief van ons, indien u deze op eigen initiatief hebt besteld. Hiervoor worden uw gegevens opgeslagen in een databank op een beveiligde server. Tot deze informatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang. Bovendien geven wij uw gegevens alleen door aan derden ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. Wij verkopen uw gegevens niet. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen door de door uw verstrekte toestemming voor de toekomst in te trekken. U dient hiervoor een e-mail te sturen aan info@erima.de.

 

3. Informatie die automatisch wordt verzameld

Wij willen u een gebruiksvriendelijke website ter beschikking stellen met informatie die belangrijk voor u is. Daarom maken wij gebruik van technologieën die informatie verzamelen, verwerken en sorteren over de manier waarop u en anderen onze website gebruiken. In verband hiermee wordt elk bezoek aan onze pagina's elektronisch geprotocolleerd. Dit doen wij uitsluitend voor statistische doeleinden.

Geprotocolleerd worden in het bijzonder:

 

    browsertype/-versie;

    gebruikt besturingssysteem;

    referrer-URL (de pagina van waaraf u op onze pagina bent terechtgekomen);

    hostnaam van de computer waarmee de homepage wordt bezocht (IP-adres);

    tijd en datum van de serveraanvraag.

 

Onze internetpagina's gebruiken op verschillende plaatsen zogenaamde cookies.

De cookies van onze website verzamelen geen gegevens over u persoonlijk of over uw persoonlijke gebruik van de site. Met behulp van deze cookies kunnen er bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door uw browser zo in te stellen, dat cookies worden geweigerd. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u bepaalde functies die wij aanbieden, niet of niet volledig kunt gebruiken. Nadere informatie hierover kunt u vinden in het helpmenu van uw internetbrowser.

 

4. Gebruik van persoonsgegevens en doorgeven van die gegevens aan derden

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt doorgegeven, worden deze uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen of in het kader van de met u bestaande zakelijke relatie of gesloten overeenkomsten. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, indien dit nodig is voor de afhandeling van een overeenkomst.

Het doorgeven of doorsturen van deze gegevens gebeurt alleen, nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven, wat u met de bovengenoemde bevestiging doet.

Informatie over onze klanten is zakelijk gezien belangrijk voor ons. Wij ruilen of verkopen deze daarom niet met of aan derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen, voor zover dit voor de afhandeling van een bestelling nodig is of wij daartoe wettelijk verplicht zijn, en in het kader van onze eigen rechtsverdediging. Daarnaast mogen wij persoonsgegevens doorgeven, indien dit nodig is voor strafvervolgingsdoeleinden, voor het afwenden van gevaren door de politieautoriteiten van de deelstaten, opdat de federale veiligheidsdienst, de veiligheidsdiensten van de deelstaten, de geheime inlichtingendienst en/of de militaire contraspionagedienst hun wettelijke taken kunnen vervullen, of voor het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten (§ 14 lid 2 van de Duitse telemediawet).

U hebt te allen tijde het recht de toestemming die u hebt gegeven, voor de toekomst in te trekken. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@erima.de.

De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bericht dat u uw toestemming intrekt, verwijderd of geblokkeerd. In alle andere gevallen worden persoonsgegevens verwijderd, wanneer het doel waarvoor deze zijn opgeslagen, is bereikt of wanneer het opslaan ervan op andere wettelijke gronden niet is toegestaan.

 

5. Social media

Onze pagina's bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Deze Facebook-plugins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo en de "like-button" ("Vind ik leuk“) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Deze plugins zijn standaard gedeactiveerd. Er worden dus geen gegevens naar Facebook gestuurd. U kunt de plugins echter activeren en stemt daarmee toe in de verzending van gegevens aan Facebook.

Wanneer u onze website bezoekt en de plugins hebt geactiveerd, wordt er via de plugins een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt dan de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u de Facebook "like-button“ aanklikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u uw Facebook-profiel linken met de inhoud van onze website. Facebook kan uw bezoek aan onze website dan koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen inzicht krijgen in de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvoor door Facebook. Nadere informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php

 

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer en het mogelijk maken te analyseren hoe u onze website gebruikt. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om de bezoeken aan websites te analyseren, rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten en andere aan het gebruik van websites en internet gerelateerde diensten te leveren. Ook stuurt Google de informatie in bepaalde gevallen door naar derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden de betreffende gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware zo in te stellen, dat cookies worden geweigerd; wij wijzen u er echter op dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich ermee akkoord dat de over u verzamelde informatie door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het bovengenoemde doel wordt verwerkt.

 

7. Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de huidige technische mogelijkheden opgeslagen en beheerd en zo volgens de huidige standaard ontoegankelijk voor derden.

Wij behouden ons voor deze privacyverklaring zo nodig te wijzigen.

 

Stand: juli 2012

Dealers zoeken

We zijn dicht in jouw buurt!